Please wait...

General Meetings

See relevant information concerning general meetings and download historic documents and information related to former meetings.

 

Total number of shares and voting rights
The share capital of the company is DKK 140,301,800 divided into shares of DKK 20. Each share amount of DKK 20 carries one vote at the general meeting.

  • Total no. of shares: DKK 7,015,090
  • Total no. of votes: DKK 7,015,090

It is noted that voting rights cannot be exercised on treasury shares. At the date of convening the general meeting, the company has 100,000 treasury shares.

Processing of personal data
Brødrene Hartmann A/S’ privacy policy for shareholders, etc. explains how the company processes personal data in connection with the general meeting. The policy is available here.

 

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder
Selskabets aktiekapital udgør DKK 140.301.800 fordelt på aktier à DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver en stemme på generalforsamlingen.

  • Samlet antal aktier: DKK 7.015.090
  • Samlet antal stemmer: DKK 7.015.090

Det bemærkes, at der ikke kan udøves stemmeret på egne aktier. Selskabet har på datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen 100.000 styk egne aktier.

Behandling af personoplysninger
Brødrene Hartmann A/S’ privatlivspolitik for aktionærer mv. forklarer, hvordan selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen. Politikken er tilgængelig her.

 

US
Investor contact
For questions or requests please contact our investor relations team by phone or by filling out the form below.

Flemming Steen

Chief Financial Officer

Mobile +45 27 28 28 56

Phone +45 45 97 00 57